Month: September 2018

ความสูญเสียในการรับสารอาหาร

ทารกที่คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักเพียงสองปอนด์ที่คลอดโดยเฉลี่ย เริ่มได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ ในช่วงหลายวันหรือสัปดาห์ต่อมาพวกเขาจะเปลี่ยนไปเป็นอาหารที่กินลำไส้หรือผ่านลำไส้เล็ก ซึ่งมักจะถูกส่งผ่านหลอดให้อาหารถ้าทารกยังไม่สามารถดูดหรือกลืนได้ ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ preemies จะถูกป้อนผ่านส่วนผสมของวิธีการ (more…)